Phân hữu cơ truyền thống
Phân hữu cơ truyền thống
Dành cho Thanh Long. Thay thế phân chuồng - Bổ sung Trichoderma
Mô tả
Tạo giá thể tốt nhất cho Thanh Long. Cung cấp đầy đủ các trung và vi lượng thiết yếu. Có khả năng giữ ẩm rất cao.
Thành Phần
Hữu cơ>40%; 1% N,  1,6% P2O5; 12% Trung vi lượng thiết yếu; 10% Phân gà ủ; 20% ẩm độ;
Quy Cách
Bao 50 Kg
Sản phẩm cùng loại